У пошуках слов'ян: ким були анти, склавіни та венеди

Незважаючи на те, що про Київську Русь нам відомо чимало, більш рання історія слов'яноповита дуже густим туманом. Ми до цих пір не знаємо, звідки пішли слов'яни, і можемо тільки оперувати версіями.Однією з основних версій є наше походження від племен антів, склавинів та венедів. Втім, думки істориків щодо того, хто такі анти, склавини та венеди, і як ці племена або союзи племен співвідносяться між собою, сильно розходяться. Спробуємо в загальних рисах зрозуміти, що до чого.